1 2 3 4 5 6

НачалоТП Държавно ловно стопанство "ВИТОШКО – СТУДЕНА”


ТП Държавно ловно стопанство "ВИТОШКО – СТУДЕНА"


Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена"
е основано през 1967 г. със седалище с.Витошко. ДЛС " Витошко-Студена " се намира на обща площ от 16 174,6 ха от която 12 807,2 ха са гори и горски територии.
Горите и горските земи на ТП ”ДЛС Витошко-Студена” са разположени в две административни области (област Перник и област София) и три общини (Перник, Радомир, Самоков). Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" заема южните и югозападните склонове на планина Витоша. Граничи с ДГС „София”, ДГС „Самоков” и ДГС „Радомир”.  Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват развъждането на ценни видове дивеч. Основните ловностопански видове са: дива свиня, сърна, благороден елен, елен лопатар, муфлон, заек, яребица, фазан, лисица, вълк.
От глямо значение е и украсно-естетичните функции на горите. Районът на Ловното стопанство е богат на природни забележителности – най – дългата пещера в страната „Духлата”, най-високият връх на Витоша – „Черни връх”, карстовите извори „Врелото” и т.н.

ДЛС „Витошко-Студена” предлага на свойте гости ловен туризъм, фотолов, пешеходен туризъм и др.
Стопанството разполага с две ловни бази - Ловен дом „Студена” и горски дом „Ветровала”.

Ловен дом „Студена” разполага с 12 двойни стаи и 2 апартамента, 2 малки зали за до 12 човека всяка и 1 голяма зала с капацитет 60 човека, както и дневен бар. Всички зали са с камина.

Горски дом „Ветровала” разполага с 14 двойни стаи.
НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
08/08/2017
Повреди в частни гори


ЗАПОВЕД
05/08/2016
а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 06-07.08.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена


СЪОБЩЕНИЕ
18/07/2016
Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.