1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 28 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1901 бб, чб, 231 301 31 30 5 598 22108 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1902 бб, бк, 17 195 55 89 3 359 13463 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1903 бб, см, чб, 38 150 31 34 8 261 9592 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1904 бб, 80 140 20 55 5 300 11030 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1905 бк, 76 114 47 500 23 760 33321 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1906 бб, чб, 54 186 38 54 14 346 12725 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1907 бб, бк, чб, 110 370 67 118 40 705 26362 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1908 бб, чб, 42 120 20 34 6 222 8192 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1909 бб, 28 193 66 130 7 424 15472 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1910 бб, бк, 18 128 49 97 9 301 11473 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1911 бб, бк, трп, 65 130 21 91 7 314 12141 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1912 бб, бк, 88 159 23 77 0 347 12894 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1913 бб, см, 224 360 52 160 11 807 29659 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1914 бк, трп, 1 29 17 38 1 86 3854 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1915 бб, бк, 12 7 5 21 4 49 1955 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1916 бк, 20 30 12 130 8 200 8743 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1917 бк, 6 10 4 40 4 64 2764 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1918 дб, чб, 10 50 9 182 21 272 11529 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1919 бб, чб, 40 45 1 9 2 97 3591 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1920с бб, дрш, см, чб, 68 117 22 29 6 242 8920 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1921 дрш, 30 238 148 320 27 763 33593 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1922 дрш, 0 0 0 175 25 200 8805 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1923 бб, дб, чб, 240 48 9 60 4 361 13414 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1924 дб, дрш, 6 11 9 81 6 113 4991 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1925 бк, дрш, 6 15 7 76 8 112 4931 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1926 бб, 30 6 1 6 1 44 1628 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1927с бб, 1 6 2 1 1 11 403 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1928с бб, чб, 139 105 0 224 135 603 22130 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА