1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2017 - 25 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1701 бб, бк, чб, 71 32 1 18 6 128 4360 Собствени работници

07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1705 бл, гбр, дб, здб, цр, 5 39 14 262 94 414 13955 Собствени работници

07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1702 бб, бк, бл, цр, чб, 5 42 68 44 23 182 5404 Собствени работници

07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1703 бк, гбр, здб, трп, 12 79 18 304 85 498 17120 Собствени работници

07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1704 бб, бк, чб, 18 58 24 245 51 396 13375 Собствени работници

07.12.2016
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1706С бб, 11 116 32 101 14 274 8031 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1707 бб, бк, чб, 36 111 19 82 10 258 9101 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1708 бб, бк, гбр, дб, здб, трп, 8 27 13 196 61 305 11933 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1709 бб, бк, чб, 19 33 9 133 59 253 9669 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1710 бб, бк, чб, 21 80 15 57 15 188 5472 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1711с бб, 9 81 23 16 5 134 3884 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1712с бб, 10 45 10 8 3 76 2189 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1713с бб, 78 282 56 69 11 496 14280 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1714 бк, гбр, дб, трп, 15 42 14 360 73 504 17409 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1715 бк, гбр, трп, 18 86 24 501 159 788 26201 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1716с бб, 44 156 31 39 6 276 7926 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1717с бб, 11 117 33 28 3 192 5585 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1718с бб, 17 93 21 40 9 180 5206 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1719с бб, 39 238 52 85 24 438 12676 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1720с бб, 21 67 13 42 7 150 4362 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1721с бб, 79 337 72 89 18 595 17133 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1722с бб, 141 1097 32 368 28 1666 47729 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1724 бк, дб, дрш, цр, 0 0 0 354 0 354 12390 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1725 бк, дрш, здб, цр, 0 20 10 354 25 409 14100 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1726с бб, 191 437 34 84 32 778 22336 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА