1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2018 - 1 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1813 бб, 26 24 0 0 0 50 3680 Явен търг   01.06.2011 01.06.2011