1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 15 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1901-1 бб, чб, 136 96 0 0 3 235 19724 Таен търг

25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1904 бб, 80 100 0 0 5 185 15470 Таен търг

25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1902 бб, 20 195 55 47 3 320 21012 Таен търг

25.04.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1903 бб, см, чб, 38 150 31 34 8 261 18518 Таен търг

25.04.2019
10.05.2019 10.05.2019
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1918 чб, 10 40 4 12 1 67 4468 Таен търг

16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1919 бб, чб, 40 45 1 9 2 97 7168 Таен търг

16.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1907-1 чб, 110 365 65 90 25 655 45810 Таен търг

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1908 бб, чб, 42 120 20 34 6 222 16496 Таен търг

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1909 бб, 28 193 66 130 7 424 27836 Таен търг

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1910-1 бб, 16 109 37 70 7 239 15579 Таен търг

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1911-1 бб, 64 112 16 44 4 240 17812 Таен търг

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1912-1 бб, 88 154 22 66 0 330 24219 Таен търг

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1913 бб, см, 224 360 52 160 11 807 60202 Таен търг

22.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1923 бб, чб, дб, 240 48 9 60 4 361 30546 Таен търг

27.08.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1926 бб, 30 6 1 6 1 44 3826 Таен търг

27.08.2019
11.09.2019