1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2020 - 2 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 201928с бб, чб, 139 105 0 224 135 603 38503 Таен търг

18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 2001 бб, чб, 518 391 8 62 19 998 78678 Таен търг

21.01.2020
28.02.2020