1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2017 - 10 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1707 бб, бк, чб, 36 112 19 82 10 259 14533 Явен търг

03.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1709 бб, бк, чб, 19 33 9 133 59 253 16586 Явен търг

16.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1710 бб, бк, чб, 21 80 15 57 15 188 10055 Явен търг

16.02.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1711с бб, 9 81 23 16 5 134 6014 Явен търг

24.03.2017
13.04.2017 13.04.2017
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1712с бб, 10 45 10 8 3 76 3623 Явен търг

24.03.2017
13.04.2017
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1706с бб, 11 116 32 101 14 274 11238 Явен търг

05.04.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1702 бб, бл, цр, 5 42 68 44 23 182 9001 Явен търг

03.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1713С бб, 78 282 56 69 11 496 24000 Явен търг

03.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1705 гбр, здб, бл, цр, дб, 5 39 14 262 94 414 28571 Явен търг

16.05.2017
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1714 бк, трп, гбр, дб, 15 42 14 360 73 504 33758 Явен търг

16.05.2017
ПРОВЕДЕНА