1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на дървесина от склад
Година 2017 - 1 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1609-1 здб, цр, дрш, 0 0 0 298 4 301 20788 Явен търг

24.03.2017
ПРОВЕДЕНА