1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на дървесина от склад
Година 2018 - 7 обекта. Продажба на дървесина от склад
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1802-1 бб, чб, 20 58 0 0 0 77 6872 Явен търг

04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1802-2 бб, чб, 52 76 0 0 0 129 8945 Явен търг

04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1803-1 бб, чб, 56 153 0 0 0 209 18656 Явен търг

04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1803-2 бб, чб, 62 70 0 0 0 133 9290 Явен търг

04.06.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 18000 бб, 37 99 0 0 0 136 12239 Явен търг

22.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 18004 бб, 69 49 4 0 0 122 9159 Явен търг

22.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 DDSVitoshko@nug.bg 1808 бб, чб, 242 26 0 0 0 268 25137 Електронен търг

23.11.2018
04.01.2019 04.01.2019