1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


28/08/2015

 На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.08.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко - Студена