1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


02/09/2015

 „Продажба на  движими вещи, частна държавна собственост – 704 броя ловно и бойно оръжие (пушки и пистолети) и 3737 броя боеприпаси, по реда на раздел ІІI от Наредба №7/14.11.1997год. за условията и реда на продажба на движими вещи – частна държавна собственост“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ