1 2 3 4 5 6

НачалоТП Държавно ловно стопанство "ВИТОШКО – СТУДЕНА”Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена"
е основано през 1967 г. със седалище с.Витошко. ДЛС " Витошко-Студена " се намира на обща площ от 16 174,6 ха от която 12 807,2 ха са гори и горски територии.
Горите и горските земи на ТП ”ДЛС Витошко-Студена” са разположени в две административни области (област Перник и област София) и три общини (Перник, Радомир, Самоков). Държавно ловно стопанство "Витошко-Студена" заема южните и югозападните склонове на планина Витоша. Граничи с ДГС „София”, ДГС „Самоков” и ДГС „Радомир”.  Екологичните условия и добрата хранителна база благоприятстват развъждането на ценни видове дивеч. Основните ловностопански видове са: дива свиня, сърна, благороден елен, елен лопатар, муфлон, заек, яребица, фазан, лисица, вълк.
От глямо значение е и украсно-естетичните функции на горите. Районът на Ловното стопанство е богат на природни забележителности – най – дългата пещера в страната „Духлата”, най-високият връх на Витоша – „Черни връх”, карстовите извори „Врелото” и т.н.

ДЛС „Витошко-Студена” предлага на свойте гости ловен туризъм, фотолов, пешеходен туризъм и др.
Стопанството разполага с две ловни бази - Ловен дом „Студена” и горски дом „Ветровала”.

Ловен дом „Студена” разполага с 12 двойни стаи и 2 апартамента, 2 малки зали за до 12 човека всяка и 1 голяма зала с капацитет 60 човека, както и дневен бар. Всички зали са с камина.

Горски дом „Ветровала” разполага с 14 двойни стаи.
НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ
01/02/2021
Информация за подотделите, в които ще се извършва ползване през 2021г. на територията на ТП ДЛС Витошко-Студена


ОБЯВЛЕНИЕ
11/12/2020
ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад


ОБЯВЛЕНИЕ
10/08/2020
ТП ДЛС Витошко-Студена уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад