1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 11 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2101 чб, 38 73 5 18 1 135 4954 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2102 бб, чб, 13 26 0 108 6 153 5526 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2103 бб, брз, см, чб, 58 97 4 104 9 272 10166 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2104 бб, гбр, чб, 291 143 1 121 14 570 21075 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2105 бб, чб, 87 71 2 30 4 194 7169 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2106 бб, 4 20 4 36 2 66 2385 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2107 бб, бк, чб, 359 353 110 155 10 987 36729 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2108 бб, бк, 60 65 10 27 1 163 6124 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected].bg 2109 бб, бк, чб, 48 35 8 78 10 179 7123 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2110 бб, бк, брз, гбр, см, чб, 51 49 4 110 7 221 8981 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2111 бб, 7 62 18 12 4 103 3727 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА