1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 8 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2001 бб, чб, 518 391 8 62 19 998 37033 Собствени работници

02.03.2020
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2004с бб, 58 210 41 51 9 369 13490 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2005 бб, 64 294 12 400 78 848 30722 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2006 бк, гбр, трп, 0 0 0 725 153 878 38331 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2007 бб, здб, цр, чб, 360 211 6 50 6 633 23840 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2008 бб, чб, 582 291 5 14 9 901 33558 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2009 бб, бк, брз, гбр, см, чб, 280 115 5 224 20 644 25530 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2010 ак, бб, см, чб, 254 126 1 34 4 419 15721 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА