1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2020 - 7 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 201928с бб, чб, 139 105 0 224 135 603 38503 Таен търг

18.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2001 бб, чб, 518 391 8 62 19 998 78678 Таен търг

21.01.2020
28.02.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2009 бб, см, бк, чб, гбр, брз, 280 115 5 129 10 539 43339 Таен търг

28.09.2020
16.10.2020 16.10.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2007 бб, чб, здб, цр, 360 211 6 12 6 595 47658 Таен търг

28.09.2020
16.10.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2008 бб, чб, 582 291 5 14 9 901 73647 Таен търг

28.09.2020
16.10.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2010 бб, см, чб, ак, 254 126 1 34 4 419 34240 Таен търг

28.09.2020
16.10.2020
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 1908 бб, чб, 42 120 20 34 6 222 16496 Таен търг   ПРОВЕДЕНА