1 2 3 4 5 6

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2021 - 11 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2101 чб, 38 73 5 18 1 135 8833 Таен търг

08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2102 бб, чб, 13 26 0 108 6 153 8325 Таен търг

08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2103 бб, см, чб, брз, 58 97 4 104 9 272 17731 Таен търг

08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2104 бб, чб, гбр, 291 143 1 121 14 570 41767 Таен търг

08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2105 бб, чб, 87 71 2 30 4 194 14049 Таен търг

08.01.2021
26.01.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2107 бб, бк, чб, 359 353 110 155 10 987 69075 Таен търг

08.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2108 бб, бк, 60 65 10 27 1 163 11457 Таен търг

08.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2109 бб, бк, чб, 48 35 8 78 10 179 13327 Таен търг

08.01.2021
ПРОВЕДЕНА
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2010 бб, см, чб, ак, 254 126 1 34 4 419 34240 Таен търг

26.04.2021
04.06.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2007 бб, чб, 582 291 5 14 9 901 73647 Таен търг

26.04.2021
04.06.2021
ДЛС Витошко-Студена 048 929 472 [email protected] 2008 бб, чб, здб, цр, дб, 360 211 6 50 6 633 50546 Таен търг

26.04.2021
04.06.2021