1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


30/10/2015

 а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 31.10-01.11.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена

ЗАПОВЕД