1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


05/08/2016

 а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 06-07.08.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена

ЗАПОВЕД