1 2 3 4 5 6

НачалоНОВИНИ

ЗАПОВЕД

04/09/2015

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №7 ОТ 14.11.1997г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ –ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ЗАПОВЕД

04/09/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 05-06.09.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко - Студена
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

02/09/2015

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА НАРЕДБА №7 ОТ 14.11.1997г. ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ –ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ЗАПОВЕД

28/08/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.08.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко - Студена
ГОДИШЕН ПЛАН

25/11/2014

Годишен план за ползване на дървесина през 2015г. на ДЛС Витошко Студена
СПРАВКА

20/11/2014

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38
1   2