1 2 3 4 5 6

HOMEНовиниЮгозападно държавно предприятие с готовност да...

Югозападно държавно предприятие с готовност да предостави 60 000 коледни дръвчета за предстоящите празници


15/12/2011

Около 60 000 коледни дръвчета има готовност да предложи на пазара Югозападното държавно предприятие - Благоевград. Всички държавни горски и държавни ловни стопанства в структурата на предприятието са организирали добива и предоставянето на коледни елхи. Традиционно те се добиват от специално създадени плантации и горски разсадници. Отгледаните дръвчета са предимно от видовете смърч, обикновена и дуглазка ела, бял и черен бор, кедър и секвоя. 
Купувачите могат да избират между живи дръвчета в контейнери и отсечени. Цените на едро се определят от вида и височината. Търговците могат да закупят различните дървесни видове на цени, вариращи от 3 до 20 лева за брой. Между 5 и 30 лева са предлаганите елхи в контейнери, които под влияние на зеленото мислене стават все по-популярни през последните няколко години. Тъй като веднага след празниците те могат да бъдат отново засадени, интересът на потребителите към тях нараства, коментират експертите. 
По-евтини са отсечените дръвчета, които се предлагат на цени на едро до 16 лева. За смърча, който е най-разпространеният вид коледно дръвче, търговците ще трябва да платят между 6 и 15 лева за брой в контейнер и от 4 до 13 лева за отсечено дръвче. Крайната цена за потребителите се определя от пазара в зависимост от търсенето и предлагането. 
 
Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) започна и масирани проверки за добив, транспорт и продажба на коледни дръвчета. Служителите от специализираните звена към агенцията и горските инспектори от регионалните дирекции по горите извършват постоянен контрол в съответствие с издадени указания на ИАГ във връзка с кампанията за добив на коледни елхи, иглолистна зеленина и дрянови колони. Съгласно указанията, добивът на коледни елхи се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за горите. Транспортирането става задължително с превозен билет. В него трябва да са вписани данни за продавача и купувача, дата и час на тръгване на превозното средство, вид и количество на превозваните дръвчета или зеленина и клони. Също така се посочват и данни за документа, въз основа на който са добити, придобити или получени елхите. Директорът на съответното държавно горско или ловно стопанство оправомощава длъжностни лица, които издават превозните билети. Такъв документ може да бъде издадени и от лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика. 
При установяване на нарушения ще се налагат и глоби. Санкциите тази година са по-високи. За физически лица е от 50 до 3 000 лева, а за юридически от 100 до 5 000 лева.